Zajęcia w cenie czesnego:
 • Katecheza
 • Język angielski
 • Rytmika
 • Zajęcia taneczno-muzyczne
 • Gimnastyka
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Nauka śpiewu
 • Matematyka dziecięca
 • Spotkania z literaturą
 • Spotkania ze sztuką
 • Plastyczna przygoda
 • Zajęcia Metodą M. Ch. Knillów
 • Grupowe zajęcia z psychologiem
 • Grupowe zajęcia z logopedą
Zajęcia dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:
 • Zajęcia z pedagogiem specjalnym
 • Zajęcia z psychologiem
 • Zajęcia z logopedą
 • Rehabilitacja
 • Terapia Integracji Sensorycznej (SI)
 • Terapia ręki
 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS)
 • Zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • Dogoterapia
 • Muzykoterapia
 • Zajęcia manualne
Zajęcia dodatkowo płatne:
 • Taniec nowoczesny
 • Robotyka
 • Przedszkoliada
 • Szachy
 • Zajęcia plastyczne
 • Nauka gry na pianinie
 • Zajęcia logopedyczne
 • Terapia Integracji Sensorycznej (SI)