opłata bazowa miesięczna – 430 zł, od września 2024 r. – 480 zł.
– rodzeństwo (kolejne dziecko) – 300 zł, od września 2024 r. – 350 zł.
– dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym – 50% opłaty bazowej – 215 zł, od września 2024 r. – 240 zł.
opłata za żywienie – 12 zł / 1 dzień.

***

wpisowe (jednorazowe) bezzwrotne – 400 zł
Od września 2024 r. wyprawka wynosi 250 zł dla wszystkich grup wiekowych.
Opłaty za wyprawkę należy dokonać na początku każdego roku szkolnego, przekazując ją bezpośrednio do wychowawców grup.
Wnioski rodziców o obniżenie opłat rozpatrywane są indywidualnie.

***

Należność za przedszkole prosimy opłacać do 20 dnia każdego miesiąca (od września do sierpnia włącznie) na numer konta:
Santander Bank Polska
45 1500 1520 1215 2002 5873 0000
W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz nazwę grupy

***

Opłata za lipiec 2024 wynosi 706 zł:
opłata bazowa: 430 zł
opłata za żywienie: 23 dni x 12 zł = 276 zł