116 111 – Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

800 12 12 12 – Rzecznik Praw Dziecka

800 119 119 – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

800 080 222 – całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci i młodzieży

800 120 226 – bezpłatna linia policji ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

22 668 70 00 – całodobowa Poradnia Telefoniczna Niebieskiej Linii

800 100 100 – bezpłatna linia dla rodziców i nauczycieli szukających wsparcia w przypadku przeciwdziałania przemocy wobec dzieci (cyberprzemoc, przemoc w szkole, substancje psychoaktywne)