Dni wolne w roku szkolnym 2023/2024
1 listopada, 10 listopada, 5 stycznia,
1 maja, 2 maja, 3 maja, 30 maja, 31 maja
Dni wolne wynikające ze Statutu Przedszkola
przerwa świąteczna od 24 grudnia do 1 stycznia, Wielki Czwartek, Wielki Piątek
miesiąc sierpień, z wyjątkiem pierwszego tygodnia.